Kérdése van? szia@bruderland.hu

Kosár

A kosárban nincs termék

Üzleti feltételek

A www.bruderland.hu honlapon on-line működtetett, termékeket értékesítő Bruderland.cz elnevezésű webüzlet (Valenta Petr, cégjegyzékbe bejegyzett valós személy, székhelye: 394 05 Vyskytná 181, Cseh Köztársaság, azonosítószáma: 76517420)

 1. Bevezető rendelkezések
  1. A 89/2012 sz., a polgári törvénykönyvről szóló törvénytári törvény (továbbiakban: „polgári törvénykönyv“) 1751. §-a 1. bekezdésének rendelkezései értelmében, Valenta Petr, 394 05 Vyskytná 181, Cseh Köztársaság székhellyel rendelkező, 76517420 azonosítószám alatt cégjegyzékbe bejegyzett valós személy (továbbiakban: „Értékesítő“) jelen üzleti feltételei (továbbiakban: „üzleti feltételek“) Értékesítő és egy másik valós személy (továbbiakban: „Vásárló“) között Értékesítő webüzletének felületén szerződő felek között megkötött adásvételi szerződéssel (továbbiakban: „adásvételi szerződés“) kapcsolatban, illetve annak alapján létrejött kölcsönös jogait és kötelességeit tárgyalják és szabályozzák. Az Értékesítő által üzemeltetett webüzlet a www.bruderland.hu hivatkozáson található (továbbiakban: „honlap“), és a honlap felületének (továbbiakban: „webüzleti felület“) közvetítésével működik.
  2. A feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy, vagy olyan személy, aki az áruk megrendelésekor üzleti tevékenysége vagy önálló szakma részeként jár el.
  3. Üzleti feltételektől eltérő rendelkezések az adásvételi szerződésben szögezhetők le. Az adásvételi szerződésben leszögezett eltérő rendelkezések előnyt élveznek az üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.
  4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés oszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven kerültek összeállításra.
  5. Adásvételi szerződés magyar nyelven köthető. Az üzleti feltételek hangzását Értékesítő módosíthatja, illetve bővítheti. Jelen rendelkezések által nem változnak az üzleti feltételek megelőző hangzása értelmében és annak érvényességi ideje alatt létrejött jogok és kötelességek.
 2. Felhasználói fiók
  1. Vásárló honlapon történt regisztrációja alapján, Vásárló hozzáférést kap felhasználói felületéhez. Termékrendelést Vásárló saját felhasználói felületéről hajthat végre (továbbiakban: „felhasználói fiók“). Azesetben, ha azt a webüzleti felület lehetővé teszi, Vásárló közvetlenül a webüzleti felületen végrehajthat termékrendelést regisztráció nélkül is.
  2. A honlapon történő regisztráció, valamint termékrendelés során, Vásárló köteles minden adatot helyesen és valóságnak megfelelően feltüntetni. A felhasználói fiókban feltüntetett adatokat Vásárló bármilyen módosulásuk esetén köteles frissíteni. A felhasználói fiókban, valamint termékrendelés során Vásárló által megadott adatokat Értékesítő helyeseknek tekinti.
  3. A felhasználói fiókba történő belépés felhasználónévvel és jelszóval van bebiztosítva. Saját felhasználói fiókjába történő belépéshez elengedhetetlenül szükséges információkat illetően, Vásárló titoktartásra kötelezett.
  4. Vásárló nem jogosult felhasználói fiókját harmadik személyek általi használathoz hozzáférhetővé tenni.
  5. Azesetben, ha Vásárló felhasználói fiókját 1 évnél hosszabb ideig nem használta, vagy ha Vásárló megszegi az adásvételi szerződésből adódó kötelességeit (az üzleti feltételeket is beleértve), Értékesítő a felhasználói fiókot megszüntetheti.
  6. Vásárló tudomásul veszi, miszerint felhasználói fiókja nem biztos, hogy állandó jelleggel hozzáférhető lesz, elsősorban Értékesítő ill. harmadik személyek hardver-eszközeinek és szoftveres alkalmazásainak karbantartására szükséges időre tekintettel.
 3. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
  1. A webüzleti felületre kihelyezett valamennyi termékmegjelenítés tájékoztató jellegű, és Értékesítő nem köteles termékre szóló adásvételi szerződést kötni. A polgári törvénykönyv 1732. §-a 2. bekezdésének rendelkezései nem érvényesíthetők.
  2. A webüzleti felület tájékoztatást tartalmaz a termékről, mégpedig a konkrét termék árát és - amennyiben a termék, jellegéből adódóan, nem küldhető vissza szokásos postaküldemény gyanánt - visszaküldésével járó költségeket is beleszámítva. A termékek ára az általános forgalmi adóval és valamennyi velejáró költséggel együtt vannak feltüntetve. A termékek ára mindaddig érvényben marad, amíg azok szerepelnek a webüzleti felületen. Ez a rendelkezés nem korlátozza Értékesítő általi adásvételi szerződés egyedileg egyeztetett feltételek melletti megkötésének lehetőségét.
  3. A webüzleti felület tájékoztatást tartalmaz a termék csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről is. A webüzleti felületen kihelyezett, a termék csomagolásával és kiszállításával kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatás csak olyan esetekben tekintendő érvényesnek, amikor a termék Magyarország területén belül kerül kiszállításra.
  4. Termékrendeléshez Vásárló kitölti a webüzleti felületen található formanyomtatványt. A rendelési formanyomtatvány általában a következő információkat tartalmazza:
   • megrendelt termék (a megrendelt terméket Vásárló „belehelyezi“ a webüzleti felület elektronikus Bevásárlókosarába),
   • termék vásárlási ára törlesztésének módja, a megrendelt termék kézbesítésének megkövetelt módját jellemző adatok,
   • tájékoztató a termék kiszállításával járó költségekről (továbbiakban együttesen: „rendelés“).
  5. A rendelés Értékesítő részére történő kézbesítését megelőzően, Vásárlónak lehetősége van az általa rendelésben feltüntetett adatok ellenőrzésére és módosítására, valamint Vásárló a részére megadott lehetőséggel élve kiküszöbölheti és kijavíthatja a rendelésben hibásan megadott adatokat. A rendelést Vásárló a „Megrendelem“ gombra kattintva megküldi Értékesítő felé. A rendelésben megadott adatokat Értékesítő helyesnek minősíti. A rendelés kézhezvételét követően, Értékesítő azonnal visszaigazolja Vásárló felhasználói fiókjában vagy a rendelésében megadott elektronikus postacímre (továbbiakban: „Vásárló e-mail címe“) Vásárló felé annak befogadását elektronikus postán.
  6. A rendelés jellegétől (tehát vagy a termék mennyiségétől, vagy a vásárlási ár összegétől, vagy a szállítással járó előirányzott költségektől) függően, Értékesítő minden esetben jogosult Vásárlót megkérni (például írásban, vagy telefonon) a rendelés utólagos visszaigazolására.
  7. Szerződéses viszony Értékesítő és Vásárló között a rendelés Értékesítő által Vásárló részére elektronikus posta útján Vásárló e-mail címére megküldött fogadásának (akceptáció) kézbesítésével jön létre.
  8. Vásárló egyetért távközléses kommunikációs eszközök használatával adásvételi szerződés megkötéséhez. Vásárló kommunikációs eszközök adásvételi szerződés megkötéséhez történő használatával járó költségeit (internetes hozzáféréssel kapcsolatos szolgáltatás, telefonos kapcsolat) Vásárló állja, amikoris az ilyen jellegű költségek nem térnek el az alapáraktól.
 4. TERMÉK ÁRA, TÖRLESZTÉSI FELTÉTELEK
  1. Minden ár 27%-os áfát tartalmaz.
  2. A termék adásvételi szerződés szerinti árát, valamint a termék kiszállításával kapcsolatos, esetleges költségeket Vásárló a következő módok valamelyikének útján törlesztheti Értékesítő részére:
   • Értékesítő 394 05 Vyskytná 181, Cseh Köztársaság cím alatti fióküzemében, készpénzben;
   • Vásárló által kiállított rendelésben megadott helyen utánvéttel, készpénzben;
   • Értékesítő IBAN: HU05 1177 3377 0187 7951 0000 0000 sz., a OTP bank,  vezetett bankszámlájára utalt készpénzmentes törlesztéssel (továbbiakban: „Értékesítő bankszámlája“);
   • bankkártyás készpénzmentes törlesztéssel.
  3. A vásárlási árral együtt Vásárló köteles kikötött összegben megtéríteni Értékesítő részére a termék csomagolásával és kiszállításával járó költségeket is. Amennyiben nem került megegyezésre kimondottan másképp, a továbbiakban “vásárlási ár” alatt értendők a termék kiszállításával járó költségek is.
  4. Értékesítő nem követel Vásárlótól sem előleget, se más egyéb ehhez hasonló törlesztést. Jelen rendelkezés által nem változik az üzleti feltételek 4.6. cikkelyének termék vásárlási árának előre történő kifizetésére irányuló kötelességet illető rendelkezése.
  5. Készpénzben, vagy utánvéttel történő törlesztés esetén, a vásárlási ár a termék átvételekor fizetendő. Készpénzmentes törlesztés esetén, a vásárlási ár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 napon belüli esedékességű. Készpénzmentes törlesztés esetén, Vásárló a termék vásárlási árának törlesztésekor köteles feltüntetni a változó szimbólumot.
  6. Készpénzmentes törlesztés esetén, Vásárló vásárlási ár törlesztését illető kötelessége a járulékos összeg Értékesítő bankszámlájára megtörtént jóváírásának pillanatával tekintendő teljesítettnek.
  7. Elsősorban azesetben, ha Vásárló felől nem történik meg a rendelés utólagos visszajelzése (3.6. cikkely), Értékesítő még a termék Vásárló részére történő kiszállítását megelőzően jogosult követelni a teljes vásárlási ár kifizetését. A polgári törvénykönyv 2119. §-a 1. bekezdésének rendelkezése nem érvényesíthető.
  8. A termék árából Értékesítő által Vásárló részére nyújtott esetleges árengedmények kölcsönösen nem variálhatók.
  9. Amennyiben az a kereskedelmi kapcsolatokon belül szokásos, vagy ha azt általános érvényű jogrendelkezések írják elő, Értékesítő az adásvételi szerződés alapján megtörtént térítésekről Vásárló részére adóalapú okmányt (számlát) állít ki. Értékesítő általános forgalmi adóalapú alany. Az adóalapú okmányt (számlát) Értékesítő a termék árának kiegyenlítését követően állítja ki Vásárló részére, és azt elektronikus formában megküldi Vásárló e-mail címére.
  10. A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében, Értékesítő köteles Vásárló részére vásárlási bizonylatot kiállítani. Egyben köteles a befogadott bevételt az adóhivatal felé online elkönyvelni; műszaki jellegű zavar esetén, legkésőbb 48 órán belül.
 5. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS
  1. Vásárló tudomásul veszi, miszerint a polgári törvénykönyv 1837. §-ának rendelkezései értelmében, nem lehet elállni többek között Vásárló kívánsága alapján kiegészített, vagy személyes szükségletére készült, továbbá rövid időn belül romlásnak induló, továbbá kiszállítását követően egyéb termékkel elválaszthatatlanul elegyített, továbbá zárt csomagolásban szállított és a fogyasztó által már kicsomagolt, tehát higiéniai okokból visszaküldhetetlen termék kiszállításáról szóló adásvételi szerződéstől.
  2. Amennyiben nem az üzleti feltételek 5.1. cikkelyében feltüntetett, vagy olyan esetekről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől elállni nem lehet, a polgári törvénykönyv 1829. §-a 1. bekezdésének rendelkezései értelmében, Vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől a termék átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni, emellett azesetben, ha az adásvételi szerződés tárgyát több fajta, vagy egymás után több küldeményben kiszállított termék képezi, a határidő a termék legutolsó átvételi napjától kezdődően veszi kezdetét. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kötelező megküldeni Értékesítő részére. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz Vásárló használhatja az Értékesítő által összeállított, az üzleti feltételek mellékleteként szolgáló formanyomtatvány mintapéldányát. Az adásvételi szerződéstől való elállást Vásárló megküldheti többek közt Értékesítő fióküzemének címére, vagy Értékesítő szia@bruderland.hu e-mail címére.
  3. Az adásvételi szerződéstől való, az üzleti feltételek 5.2. cikkelye szerinti elállás esetén, az adásvételi szerződés kezdetétől megszűnik. A terméket .az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül Értékesítőnek vissza kell küldeni Értékesítő részére. Amennyiben Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, a termék Értékesítőnek történő visszaküldésével járó költségeket Vásárló állja, éspedig abban az esetben is, ha a termék, jellegéből adódólag, nem küldhető vissza szokásos postaküldemény gyanánt.
  4. A szerződéstől való, az üzleti feltételek 5.2. cikkelye szerinti elállás esetén, Értékesítő az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül Vásárlónak visszatéríti a Vásárlótól fogadott pénzeszközöket, éspedig ugyanolyan módon, ahogy azokat Értékesítő Vásárlótól befogadta. Továbbá, Értékesítő jogosult visszatéríteni a Vásárló általi teljesítést már a termék Vásárlónak történő visszaküldésekor, illetve, amennyiben azzal Vásárló egyetért és azáltal Vásárló oldaláról nem merülnek fel további költségek, egyéb módon. Amennyiben Vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, Értékesítő mindaddig nem köteles visszatéríteni Vásárlónak a fogadott pénzeszközöket, míg neki Vásárló vissza nem küldi a terméket, vagy amíg nem nyújt bizonyítékot a termék Értékesítőnek megtörtént elküldéséről.
  5. A terméken keletkező kár megtérítésére irányuló jogosultságot Értékesítő jogosult egyoldalúlag beszámítani Vásárló vásárlási ár megtérítésére irányuló igényével szemben.
  6. Olyan esetekben, amikor a polgári törvénykönyv 1829. §-a 1. bekezdésének rendelkezései értelmében, Vásárló jogosult az adásvételi szerződéstől való elállásra, Értékesítő a termék Vásárló általi átvételének idejéig szintén jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni. Ilyen esetben, Értékesítő felesleges halogatás nélkül visszatéríti Vásárlónak a vásárlási árat, éspedig készpénzmentesen a Vásárló által megadott banki számlára.
  7. Amennyiben a termékkel együtt Vásárló ajándékban is részesült, az Értékesítő és a Vásárló között létrejött, Vásárló adásvételi szerződéstől való elállása esetén történő megszűnésére vonatkozó kitételt is tartalmazó ajándékozási szerződés az ajándékot illetően hatályát veszti, Vásárló pedig köteles a termékkel együtt visszaküldeni Értékesítőnek a kapott ajándékot is.
 6. TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, KISZÁLLÍTÁSA
  1. Azesetben, ha a szállítás módja Vásárló külön kérése alapján került megegyezésre, az ilyen jellegű szállítással járó kockázatot és annak esetleges utólagos költségeit Vásárló állja.
  2. Amennyiben Értékesítő az adásvételi szerződés értelmében köteles a terméket Vásárló rendelésében megadott helyszínre kiszállítani, Vásárló köteles a terméket kézbesítésének pillanatában átvenni.
  3. Azesetben, ha Vásárló oldalán felmerült indokból a terméket ismételten, vagy a rendelésben feltüntetett módtól eltérően szükséges kiszállítani, Vásárló köteles a termék ismételt, ill. eltérő módon történő kiszállításával járó költségeket megtéríteni.
  4. A termék fuvarozótól történő átvételekor Vásárló köteles ellenőrizni a termék csomagolásainak sértetlenségét, és bármilyen rendellenesség észlelése esetén azt azonnal közölni a szállítóval. A csomagoláson észlelt, a küldemény jogosulatlan megbontásáról tanúskodó megbontott sértetlenség esetén, Vásárló a küldeményt nem köteles átvenni a fuvarozótól.
  5. A szerződő felek termékszállításra vonatkozó további jogait és kötelességeit Értékesítő külön kiszállítási feltételei módosíthatják, amennyiben Értékesítő ilyeneket meghatározott.
 7. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL FAKADÓ JOGOK
  1. A szerződéses felek hibás teljesítést illető jogait és kötelességeit az általános érvényű jogrendeletek szabályozzák (elsősorban a polgári törvénykönyv 1914. – 1925. §-ainak, 2099. – 2117. §-ainak, 2161. – 2174. §-ainak rendelkezései, valamint a 634/1992 sz., a fogyasztóvédelemről szóló törvénytári törvény, későbbiek folyamán módosított hangzásának értelmében).
  2. Értékesítő felelősséggel tartozik Vásárlónak a termék átvételének időpontjában annak hibátlanságát illetően. Értékesítő Vásárlónak felelősséggel tartozik elsősorban azt illetően, hogy Vásárló általi átvételének időpontjában a termék:
   1. olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyeket Értékesítő vagy a gyártó feltüntetett, illetve amelyeket Vásárló a termék jellegére és az általuk megjelentetett reklámra való tekintettel elvár;
   2. alkalmas az Értékesítő által megadott, vagy az ilyen jellegű terméknél szokásos használati célra;
   3. amennyiben annak minősége vagy kivitele egy termékminta alapján került megállapításra -, minőségben vagy kivitelben megfelel a megegyezett mintapéldánnyal illetve termékmintával;
   4. megfelelő mennyiségben, méretben vagy tömegben van;
   5. megfelel a jogszabályokban feltüntetett követelményeknek.
  3. Az üzleti feltételek 7.2. cikkelyének rendelkezései nem érvényesíthetők árleszállítás indokát képező hiba alapján felajánlott leszállított áron értékesített termékeknél, továbbá a termék szokásos használatából adódó elhasználódás esetén, valamint használt termék esetén, annak használatával, illetve elhasználódásával arányos, a terméken Vásárló általi átvételét megelőzően is észlelhető, vagy a termék jellegéből adódó hibáknál.
  4. Amennyiben a termék átvételét követő hat hónapon belül hiba mutatkozik meg, akkor úgy tekintendő, hogy a termék már átvételekor hibás volt. A termék átvételét követő huszonnégy hónapon belül megmutatkozó fogyasztói termékhibát illetően, Vásárló érvényesítheti a hibára irányuló jogosultságát.
  5. Vásárló a hibás teljesítésből eredő jogait Értékesítő felé Értékesítő azon fióküzemének címén érvényesíti, ahol az értékesített termékajánlatra való tekintettel lehetőség van a reklamáció fogadására, esetleg a webüzlet székhelyén vagy vállalkozásának helyén.
  6. A szerződő felek Értékesítő hibákat illető felelősségével kapcsolatos további jogait és kötelességeit általában Értékesítő Reklamációs feltételei tárgyalhatják.
 8. SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI
  1. Vásárló a termék tulajdonjogára a termék teljes vásárlási árának kifizetésével tesz szert.
  2. A polgári törvénykönyv 1826. §-a 1. bekezdésének e) pontjában leszögezett rendelkezései értelmében, Értékesítő nem tartozik kötelezettséggel Vásárlóval szembeni viszonyával kapcsolatban semmilyen erkölcsi kódexek betartását illetően.
  3. Fogyasztói panaszok intézését Értékesítő a szia@bruderland.hu e-mail címen keresztül bonyolítja le. Vásárló panaszának elintézéséről Értékesítő értesítést küld Vásárló e-mail címére.
  4. Az adásvételi szerződéssel kapcsolatos fogyasztói viták peren kívüli intézéséhez a Cseh Kereskedelmi Felügyelőség (székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Cseh Köztársaság; ASZ: 000 20 869; honlap: http://www.coi.cz) tartozik illetőséggel.
  5. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2. sz. rendelete értelmében kapcsolattartó pont. Az online fogyasztói vitarendezésről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013.
  6. Értékesítő a termékértékesítéshez iparengedély alapján jogosult. A vállalkozási ellenőrzést a területileg illetékes okmányiroda végzi. A személyes adatvédelmet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felügyeli. A Cseh Kereskedelmi Felügyelőség korlátozott hatókörén belül többek között felügyeli a 634/1992 sz., a fogyasztóvédelemről szóló törvénytári törvény betartását, későbbiek folyamán módosított hangzásának értelmében.
  7. A polgári törvénykönyv 1765. §-a 2. bekezdésének értelmében, Vásárló ezennel magára vállalja a körülmények megváltozásával járó kockázatot.
 9. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  1. Az Eladó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke szerinti, a Vevő személyes adatainak az adásvételi szerződés teljesítése, a jelen szerződés tárgyalása és az Eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljából történő kezelésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét a Vevővel szemben külön dokumentummal teljesíti.
 10. ÜZLETI AJÁNLATOK KÜLDÉSE, SÜTIK ELMENTÉSE
  1. A Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat a Vevő elektronikus címén kapja meg, továbbá beleegyezik abba, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeit a Vevő elektronikus címén kapja meg. Az Eladó a GDPR rendelet 13. cikke értelmében a Vevővel szemben fennálló, a Vevő személyes adatainak kereskedelmi kommunikáció céljából történő feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének külön dokumentummal tesz eleget.
  2. Vásárló egyetért a süti állományok saját gépére történő elmentésével. Azesetben, ha a vásárlás a honlapon elvégezhető, és Értékesítő adásvételi szerződésből adódó kötelességei teljesíthetők anélkül, hogy a süti állományok Vásárló számítógépére elmentésre kerülnének, Vásárló előző mondat értelmében megadott beleegyezését bármikor visszavonhatja.
 11. KÉZBESÍTÉS
  1. Vásárló részére kézbesítés végezhető Vásárló e-mail címére.
 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  1. Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az előző mondat szerinti jogválasztással a fogyasztónak minősülő vevő nem fosztja meg magát a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses úton nem lehet eltérni, és amelyek a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint jogválasztás hiányában egyébként alkalmazandók lennének.
  2. Amennyiben az üzleti feltételek valamelyik rendelkezése érvénytelennek lett nyilvánítva, vagy hatályon kívül lett helyezve, az érvénytelen rendelkezések helyébe az azok eredeti értelmével leginkább megegyező rendelkezések lépnek. Egyetlen rendelkezés érvénytelensége esetén, illetve annak hatályon kívül helyezésével, nem vonja maga után a további rendelkezések érvényességének változását.
  3. Az adásvételi szerződés az üzleti feltételekkel együtt Értékesítő által elektronikus formában kerül irattározásra, és nem hozzáférhető.
  4. Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványminta a feltételekhez csatolva található.
  5. Értékesítő elérhetősége - kézbesítési postacíme: 394 05 Vyskytná 181, Cseh Köztársaság, e-mail címe: szia@bruderland.hu, telefonszáma: +420 735 053 473.

Kelt Vyskytnában, 2021. 1. 1. napon


 

Bejelentkezés inchide

Cookies („sütik”)

Cégünk cookie-kat használ ke az Ön kedvenc webáruházának megfelelő működéséhez, k az oldal tartalmának az Ön igényeihez való igazításához, ke  valamint statisztikai és marketing célokra. Az na elfogadom gombra kattintással egyetért s a sütik használatával, hogy a legjobb élményt tudjuk nyújtani a z vásárláshoz.

Cookie fájl beállításai

Itt lehet a a cookie fájlokat egyedi igények szerint beállítani. A beállítások bármikor megváltoztathatók vagy kikapcsolhatók a weblap láblécén található hivatkozás segítségével.

A technikai sütik a weblap és a kínált funkciók helyes működéséhez szükségesek.

A személyre szabás a megtekintett áruk alapján történik. Ezen kívül a tartalmakat az érdeklődési köre szerint jelenítjük meg.

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét, és az adatokat arra használjuk, hogy javítsuk vásárlóink vásárlási élményét.

Ezeket a cookie -kat a hirdetési és közösségi hálózatok, beleértve a Google -t, személyes adatok továbbítására és a hirdetések személyre szabására használjuk, hogy azok érdekesek legyenek az Ön számára.