Kérdése van? szia@bruderland.hu

Kosár

A kosárban nincs termék

Személyes adatok védelmi alapelvei

A Petr Valenta - Bruderland kereskedelmi cég, székhely: Vyskytná 181, 394 05, cégszám: 76517420, bejegyezve az iparűzési jegyzékbe (továbbiakban csak „adatkezelő “) az alábbiakban tájékoztatja az ügyfeleit arról, hogy a szolgáltatásai igénybevétele esetén, az Európai Parlament és a Tanács 2018. május 25-től hatályos (EU) 2016/679 rendelete szerint kezeli ügyfelek személyes adatait.

Személyes adatok

Az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 • keresztnév és vezetéknév,
 • cím,
 • telefonszám,
 • e-mail,
 • vállalkozó személy esetében még cégszám és adószám (továbbiakban csak „személyes adatok“)

Az adatkezelés célja

A személyes adatok kezelésének célja az Ön mint vevő és az Adatkezelő mint eladó között létrejött szerződés tartalmából eredő jogi kötelezettségek teljesítése, valamint az Adatkezelőnek az általánosan kötelező erejű jogi szabályozásból eredő jogi kötelezettségek teljesítése.

A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő indokolt esetben, a különleges jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése céljából, a feldolgozott személyes adatokat továbbíthatja a bűnüldöző hatóságoknak.  Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat más szervezeteknek is átadhatja:

 • a vevő által a megrendelőlapon az áru kiszállítása céljából kiválasztott szerződéses fuvarozónak, ezek a fuvarozók a következők lehetnek:
  Česká pošta, s.p., cégszám: 471 14 983;  
  PPL CZ s.r.o., cégszám: 251 94 798
  Zásilkovna s.r.o. cégszám: 284 08 306
 • Balikobot, s.r.o., CZ06283799

Marketingszolgáltatásokkal kapcsolatos adattovábbítás:

 • Facebook Ireland Limited, IE9692928F
 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685
 • wpj s.r.o., IČO: 288 60 608
 • Incomaker s.r.o., IČO: 04161301
   

 A jogalap itt az érintettel kötött szerződés szerinti kötelezettségek teljesítése, valamint az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei. A személyes adatok különleges kategóriáihoz tartozó személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

Személyes adatszolgáltatási kötelezettség

A személyes adatok megadása az Adatkezelőnek a megkötött szerződés tartalmából eredő jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges.

Feldolgozási idő

A személyes adatokat az Adatkezelő a megkötött szerződésből eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, illetve a megkötött szerződésből eredő jogviták rendezéséhez szükséges ideig kezelheti.

A személyes adataikat átadó ügyfelek tájékoztatása

A Petr Valenta - Bruderland cég ügyfeleinek a jogai:

 1. hogy joguk van visszaigazolást kapni az Adatkezelőtől arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférjen ezekhez a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat továbbították vagy továbbítják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem határozható meg, az időtartam meghatározására szolgáló kritériumok, az adatkezelőtől az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve kezelésük korlátozását kérheti, vagy tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál.
 2. hogy az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni az ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok (egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő) kiegészítését.
 3. hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, és az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, az ügyfél visszavonja hozzájárulását, és nincs más jogalap a személyes adatok kezelésére, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat törölni kell az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében is.
 4. hogy az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az ügyfél tagadja azok pontosságát (az Adatkezelő általi ellenőrzés időtartamára), az adatkezelés jogellenes, és törlés helyett az ügyfél az Adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kéri (az adatokra már nincs szükség az adatkezelés céljához, de jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez még szükség lehet rájuk).
 5. hogy az Adatkezelő az ügyfél kérésére a személyes adatokat egy másik, általa kijelölt Adatkezelőnek továbbítsa.
 6. hogy az ügyfél tiltakozhat a személyes adatai Adatkezelő általi kezelése ellen.
 7. amennyiben kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy az ügyfél személyes adatait az Adatkezelő a fent említett jogszabályok értelmében kezeli-e, az ügyfél fordulhat az Adatkezelőhöz és a Személyes Adatok Védelmi Hivatalához is.

Vyskytná, 2021. 1.1.

Bejelentkezés inchide

Cookies („sütik”)

Cégünk cookie-kat használ ke az Ön kedvenc webáruházának megfelelő működéséhez, k az oldal tartalmának az Ön igényeihez való igazításához, ke  valamint statisztikai és marketing célokra. Az na elfogadom gombra kattintással egyetért s a sütik használatával, hogy a legjobb élményt tudjuk nyújtani a z vásárláshoz.

Cookie fájl beállításai

Itt lehet a a cookie fájlokat egyedi igények szerint beállítani. A beállítások bármikor megváltoztathatók vagy kikapcsolhatók a weblap láblécén található hivatkozás segítségével.

A technikai sütik a weblap és a kínált funkciók helyes működéséhez szükségesek.

A személyre szabás a megtekintett áruk alapján történik. Ezen kívül a tartalmakat az érdeklődési köre szerint jelenítjük meg.

Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy mérjük weboldalunk teljesítményét, és az adatokat arra használjuk, hogy javítsuk vásárlóink vásárlási élményét.

Ezeket a cookie -kat a hirdetési és közösségi hálózatok, beleértve a Google -t, személyes adatok továbbítására és a hirdetések személyre szabására használjuk, hogy azok érdekesek legyenek az Ön számára.